Besök & leveransadress
            Ruddammsvägen 8
            114 21 Stockholm
telefon
08-618 38 85
 
email
hgc@hgcbygg.se

kvalitet

För att uppfylla kundens krav och förväntningar har de anställda i företaget delgivits företagets policy och krav på kvalitet. Vi kvalitetssäkrar genom att följa en av oss upprättad kvalitetsmanual.

Kvalitetspolicy

Det är HGC Bygg AB:s Målsättning att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten i övrigt är felfri vid övertagandet. HGC Bygg AB skall kännetecknas av lyhördhet och effektiv organisation med kunden i centrum. Sättet att uppnå detta är en fullt ut tillämpad satsning på byggmästarkvalitet och kontinuerlig utbildning av företagets personal.

Kvalitetsmål

Målen för vår verksamhet är:

  • Aktivt kretsloppstänkande med ökad återvinningsgrad
  • Aktivt samarbete och perfekt handläggning
  • Perfekt ekonomisk uppföljning och redovisning
  • Noll fel i projektering och planering
  • Noll fel i produktionsprocessen
  • Noll fel vid överlämnandet.

HGC Bygg AB är övertygad om att vi genom förändrad syn på arbetet kommer att nå den övergripande målsättningen "nöjda kunder". Detta kommer att innebära ökad effektivitet som kommer våra kunder tillgodo.

© 2004 Copyright HGCBygg AB